TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
“COVID-19 Pandemisinde Yaşanan Son Durum, Aşılar ve Klinikte İnfeksiyon Kontrolü” Webinar Toplantısı Gerçekleştirildi.
  • 04.08.2022
  • 180TDB Akademi tarafından “COVID-19 Pandemisinde Yaşanan Son Durum, Aşılar ve Klinikte İnfeksiyon Kontrolü” webinar toplantısı 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında TDB Genel Başkanı Tarık İşmen; Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a yapılan saldırıları kınadığını ve TDB Yönetimi olarak sağlık çalışanlarının yanında desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.


Moderatörlüğünü Prof. Dr. Özen Doğan Onur’un yürüttüğü toplantıda Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ve Prof. Dr. Nursen Topcuoğlu’nun katılımlarıyla “COVID-19 Pandemisinde Yaşanan Son Durum, Aşılar ve Klinikte İnfeksiyon Kontrolü” konusu ele alındı. Katılımcıların anlatımının ardından soru-cevap kısmına geçilen toplantı 1 saat sürdü.

Sayın Prof. Dr. Özen Doğan Onur, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ve Prof. Dr. Nursen Topcuoğlu’na katılımları ve vermiş olduğu
kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz.

“COVID-19 Pandemisinde Yaşanan Son Durum, Aşılar ve Klinikte İnfeksiyon Kontrolü” Webinar toplantısını izlemek için
tıklayınız.